Pohodna pot po Trški Gori-Krško

Pohodna pot po Trški Gori-Krško

Trška Gora, ki se nahaja nad starim mestnim jedrom Krškega, je bila nekoč izletniška točka, kjer so imeli meščani Krškega vinograde, sadovnjake, travnike, polja in gozdove. Pohodna pot po Trški Gori, ki je dolga slabe 4 kilometre, je primerna tudi za naše najmlajše.

 

Pot na Mohor

Pot na Mohor

Na strmem pobočju Sremiča, ki z JV strani stiska stari trg Brestanice, stoji na lepem razglednem mestu, cerkev svetega Mohorja. Proti severu se odpira čudovit pogled nad Brestanico, njen grad, nad Savo in celotno kotlino, v kateri so trapisti obdelovali svoja polja.

 

Sevnica

Sevnica

Sevnica je srednje veliko mesto, ki se nahaja v Sloveniji, središče Občine Sevnica. Z okrog 5000 prebivalci je pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Mesto se čedalje bolj spaja z Boštanjem, naseljem na nasprotnem, desnem bregu reke Save.